Bästa bastu

Vi levererar bastun med färdiga delar – designade för just ditt hem!

Se vårt sortiment

Vi erbjuder även färdiga bastustugor som är redo för användning vid avlämning. 

Vi bygger allt för hand i cederträ för den himmelska doften, eller ask för ett mörkare utseende, men kan också ta beställning på andra träsorter.

Vi erbjuder installation i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Reinforce your unique selling proposition.

Use emotive imagery to help your viewer imagine themselves at the destination. Highlight the visual details of the experience.

Describe trip details

Where is the trip?

What does it cost? 

What kinds of services do you offer?

What are the facilities they have access to?

How will they get there?

Book Now

Reinforce Your Unique Selling Proposition

Describe Trip details

Denna webbplats är bara ett exempel. Vi är redo att chatta med dig som om du vore en besökare på en bastuwebbplats.

Bästabastu.nu